Kuan Yim Shrine (Thian Fa Foundation)

Kuan Yim Shrine (Thian Fa Foundation)

Bangkok Shrines and Spirit Houses …

Kuan Yim Shrine
Erawan Shrine

Erawan Shrine

Bangkok Shrines and Spirit Houses …

Erawan Shrine
Ganesha Shrine

Ganesha Shrine

Bangkok Shrines and Spirit Houses …

Ganesha Shrine
Kuan An Keng Shrine

Kuan An Keng Shrine

Bangkok Shrines and Spirit Houses …

Kuan An Keng Shrine
Leng Buai Ia Shrine

Leng Buai Ia Shrine

Bangkok Shrines and Spirit Houses …

Leng Buai Ia Shrine
Thapthim Goddess Shrine

Thapthim Goddess Shrine

Bangkok Shrines and Spirit Houses …

Thapthim Goddess Shrine
Everything about Bangkok